El teu software i les teves aplicacions a mida!

Projectes de desenvolupament personalitzat: el teu software i les teves apps a mida

Anàlisis i desenvolupament de tot tipus d’aplicacions:

Dissenyem i desenvolupem aplicacions de tot tipus: d’escriptori (PC/MAC), per a dispositius mòbils (Apps iOs/Android), aplicacions web, aplicacions distribuïdes empresarials, etc.

De la idea al producte final: si ho tens molt clar, materialitzarem el teu projecte i si necessites assessorament i desenvolupar la teva idea, t’ajudem a completar-la aportant el nostre know-How i la materialitzem! El teu software i les teves apps a mida!

Utilitzant metodologies àgils i paradigmes productius:

Desglossem el teu projecte en parts i l’abordem de forma incremental, amb iteracions curtes del procés especificació-disseny-desenvolupament-test, incorporant així les modificacions de forma progressiva, permetent obtenir un feedback de l’usuari a cada part i de forma ràpida, fugint de les interminables planificacions.

Utilitzant la programació orientada a objecte com a paradigma de programació, altamente productiu gràcies a les seves grans qualitats com l’herència i l’encapsulació en classes. Sempre utilitzant un disseny multi-capa per separar la lògica de negoci de la interíficie d’usuario i de la gestió de dades associada.

 

 

Per a tots els dispositius i sistemes!

La teva aplicació disponible en múltiples dispositius, permetent la seva execució en diferents sistemes operatius com Windows, MAC OS X, iOS, Android:


 

 

i gràcies a la utilització de tecnologies d’última generació, realizant un desenvolupament natiu i compartint una gran part de la base de codi entre els diferents sistemes permetent així un estalvi de despeses al client i una estabilitat dels sistemes.

Sol·licita aquí pressupost sense cap tipus de compromís per part teva