Serveis

Oferim serveis de disseny i desenvolupament de software a mida per empreses de diferents sectors, com el sector de  la distribució (integració punts de venda amb central, integració amb sistemes de mobilitat), el sector industrial (fabricació de productes o maquinària, sistemes encastats, per IoT, per indústria 4.0), o el sector dels serveis (col·legis professionals o gremis, franquícies, cooperatives), o per aquelles empreses que disposin d’aplicacions o plataformes informàtiques pròpies, desenvolupades a mida, i que vulguin ampliar, modificar o migrar.

Implementem tot tipus d’aplicacions empresarials, des d’aplicacions tradicionals client-servidor, com aplicacions basades en micro-serveis distribuïts a diferents nivells (en servidors locals i remots, o en infraestructures cloud), passant per desenvolupaments personalitzats d’integració entre dispositius tecnològics específics i aplicacions empresarials, o desenvolupament d’aplicacions a mida per control de sistemes i productes IoT,  o millorant i ampliant aplicacions existents a mida mitjançant diferents tecnologies, per diferents sistemes operatius.

Oferim els nostres serveis, mitjançant tres línies d’actuació:

1. Disseny i desenvolupament de software a mida des de 0

2. Ampliació, evolució o migracions de software a mida existent o heretat

3. Auditoria i consultoria de software

Quins són els nostres clients?

  • Organitzacions de qualsevol tipus (empresarials, fundacions, cooperatives, associacions, clubs) i sector (tecnològic, construcció, industrial, serveis professionals, turisme…), amb projectes amb alt grau tecnològic, on el seu negoci orbita al voltant d’una plataforma, app o software específic desenvolupat a mida.
  • Enginyeries (Integracions)
  • Fabricants de producte (Software encastats, industries)
  • Dissenyadors de producte (Empreses de marketing)
  • Negocis, institucions i en general qualsevol tipus d’organització que requereixen d’eines específiques pròpies per relacionar-se amb clients, proveïdors o socis: Col·legis professionals, gremis, franquícies, cooperatives

Ens dirigim bàsicament als “products owners”, no als seus clients/proveïdors finals. 

Som la teva factoria de Software.

Factoria: dissenyem i construïm el teu software