Projectes Realitzats

A continuació t’oferim una mostra de projectes ja realitzats, per diferents clients de diversos sectors, com el sector industrial (fabricació de maquinària, industria 4.0, IoT), el sector de la distribució (grup cooperatiu de compra-venda, gestió magatzems, gestió punts de venda), i altres.

Són projectes de desenvolupament a mida, realitzats utilitzant vàries tecnologies per diversos sistemes operatius, combinant sistemes de software heretats amb noves aplicacions i tecnologies. 

Són exemples de solucions ja implementades i operatives, tant per aplicacions dissenyades i implementades des de 0, com per ampliacions d’aplicacions a mida ja existents, on s’han aplicat diferents metodologies de gestió àgils adaptades a la situació, i diferents tecnologies per la seva implementació.

Projecte 1

Arquitectura orientada a serveis

Desenvolupament complet d’una plataforma empresarial per gestió dels punts de venda, per vendes, control stocks, reposició, facturació, analítica de dades, etc, amb integració dels punts de venda amb la central mitjançant serveis web per intercanvi bidireccional d’informació, desenvolupat per una cooperativa del sector de la distribució. 

Es tracta d’una plataforma distribuïda (entre la central i les diferents botigues) funcionant actualment en desenes de punts de venda, i consta de diferents mòduls interconnectats amb la central: serveis web centrals i bases de dades remotes, programes locals client-servidor de gestió empresarial del punt de venda amb bases de dades locals, i servidors remots de backup, amb actualització del software i de les dades de forma automatitzada.

Projectes IoT

Projecte 2

Implementació completa d’un sistema de control de leds i aplicació de control tàctil integrada per sistemes industrials (sistemes encastats, amb plataformes tipus Raspberry Pi), incloent monitorització i accés per diagnòstic remot (àmbit IoT).

Desenvolupament App

Projecte 3

Implementació d’una aplicació mòbil nativa per sistemes Android, incloent el sistema de comunicació amb ERP tradicional de gestió, mitjançant serveis web desenvolupats ad hoc,  per control mòbil de la informació de magatzem, tant per magatzems connectats en xarxa local, com de forma remota.

Integració de sistemes de software

Projecte 4

Integració d’una Web amb e-commerce amb un sistema de gestió de punt de venda tradicional, integrant (mitjançant serveis web), la informació entre els mestres de dades dels dos sistemes, així com la gestió de comandes.

Projecte 5

Integració de dispositius específics amb sistemes de gestió tradicionals existents: per digitalització de signatura, dispositius de visualització de preus i dispositius de cobrament. 

Integrant els dispositius amb els programes de gestió empresarial tradicionals, utilitzant la SDK del fabricant del dispositiu per la comunicació.

Projecte 6

Integració de dispositius específics amb sistemes de gestió tradicionals existents: control de balances i control horari. 

Integrant els dispositius amb els programes de gestió empresarial tradicionals, accedint  a baix nivell als diferents ports necessaris per la comunicació.